Slot Verzuimbeheer

Slot Verzuimbeheer is expert in het oplossen van vraagstukken op het gebied van arbeidsongeschiktheid en re-integratie.
Lees over onze werkzaamheden in de LinkedIngroep “avonturen van een Verzuimexpert”

Samenwerkingspartners

Vele opdrachtgevers zijn door Slot Verzuimbeheer geadviseerd en ondersteund. Enkele voorbeelden: Facilcom, Zorggroep Apeldoorn e.o, Improvic Expertnetwerk, K&E Netwerkorganisatie, Oger, Tjoapack Netherlands, BrinQer, Vaardigwerk, Inspectorate, Hondsrug Personeelsmanagement en de Arbodienst.