Slot Verzuimbeheer

Slot Verzuimbeheer in Apeldoorn is een juridisch adviesbureau die u helpt als het gaat om arbeidsongeschiktheid en re-integratie.

Wij zijn gespecialiseerd in beslissingen van het UWV. Wij staan zowel werkgevers, particulieren, verzekeraars, arbodiensten en advocaten bij in lastige situaties of geschillen. Slot Verzuimbeheer kan u adviseren, ondersteunen, begeleiden en indien nodig voor u bezwaar en/of beroep instellen.

Onze inspanning is gericht op het op een goede wijze behartigen van belangen van partijen. Door onze jarenlange ervaring weten wij ingewikkelde zaken tot de kern terug te brengen en te vertalen naar een duidelijk en gedegen advies.

Samenwerkingspartners

Vele opdrachtgevers zijn door Slot Verzuimbeheer geadviseerd en ondersteund. Enkele voorbeelden: Facilcom, Zorggroep Apeldoorn e.o, Improvic Expertnetwerk, K&E Netwerkorganisatie, Oger, Tjoapack Netherlands, BrinQer, Vaardigwerk, Inspectorate, Hondsrug Personeelsmanagement en de Arbodienst.